2011

Språkhistoriemöte i Stockholm 18 november 2011

Den 18 november anordnas ett språkhistoriemöte i Aulan, Institutionen för orientaliska språk, Kräftriket 4B.

Program

10.00 – 10.30: Välkomstkaffe
10.30 – 11.00: Eva-Carin Gerö (Stockholm) Mötet öppnas
11.00 – 11.45: Susanne Tienken (Uppsala) Kulturhistoriska perspektiv på språkhistorien
11.45 – 13.00: Lunch
13.00 – 13.45: Jenny Larsson (Stockholm) Indoeuropéerna och deras språk
13.45 – 14.00: Paus
14.00 – 14.45: Tzortzis Ikonomou (Stockholm) Didaktiska problem i undervisningen i språkhistoria
14.45 – 15.15: Kaffepaus
15.15 – 17.00: Diskussionspunkter:

  • Fakultetsgemensamma kurser i språkhistoria?
  • En gemensam publikation med språkhistorisk inriktning?
  • En tanke som presenterades i Uppsala 2010 – en bok med korta och roliga presentationer
  • av olika språks historia (diskussionen förnyas och fördjupas).
  • Ev. forskarskola med språkhistorisk inriktning?

17.30 Gemensam middag

Organisationskommitté

Elisabeth Löfstrand, Eva-Carin Gerö, Hans Aili, Charlotta Brylla, Jenny Larsson, Jonatan Pettersson, Tzortzis Ikonomou

Annonser