2010

Behöver språken en historisk dimension?

Den 16-17 april 2010 hölls det första nationella språkhistorikermötet vid Uppsala universitet.

Inbjudan

Ända fram till 1970-talet om inte längre hade Sverige en stark tradition av språkhistoriska studier och textedition. Under senare hälften av 1900-talet växte sig forskning inriktad på det samtida språkbruket allt starkare (förutom i de klassiska språken och sanskrit med jämförande språkforskning).

Emellertid visar det sig att såväl studenter som allmänhet har haft och fortfarande har ett stort intresse för ordens och språkens ursprung och uppkomst, men allt färre forskare/lärare har denna kompetens och inriktning. Doktoranderna skriver sina avhandlingsplaner då de endast rudimentärt kommit i kontakt med språkhistoria och filologi, och därför knappast kan tänkas formulera ämnen med denna inriktning, medan det inom ämnet historia ständigt finns en livaktig medeltidsforskning. Detta sagt som jämförelse. Är då detta ”bara” en naturlig utveckling eller är det något som bör förändras? Vi är få som sysslar med äldre stadier och språkförändring i äldre tid. Kanske borde vi samverka över språk- och universitetsgränserna och skapa ett nytt nätverk som kanske kan omsättas i gemensamma projekt.

Program

Fredag 16 april: Situationen idag

13.00 – 13.15: Inledning. Presentation
13.15 – 14.00: Ingmar Söhrman Språkhistoria/äldre text i undervisning på grund- och avancerad nivå. Sammanställning av ”enkäten” och hur det ser ut idag (länk till enkatresultat)
14.00 – 14.30: Kaffe och fralla
14.30 – 16.00: Föreläsningar del 1

  • Eva-Carin Gerö Språkhistoria/Historisk lingvistik i forskarutbildning och forskning
  • Henrik Williams Skillnader mellan undervisning i ”levande” och ”döda” språk

16.00 – 16.20: Paus
16.20 – 18.00: Föresläsningar del 2

  • Per Ambrosiani, Irina Lysén & Antoaneta Granberg Att dokumentera handskrifter
  • Ola Wikander Att skriva populärt om språkhistoria 

19.00 Samling på restaurang Riverside.

Lördag 17 april: Framtiden

09.00 – 10.00: Proportionen språk-historia-litteratur-kulturhistoria. Vilka proportioner i undervisningen?
10.00 – 10.30: Kaffe och baguette
10.30 – 11.30: Samverkansformer i undervisning. Vilka språk och hur skall vi göra (?)
11.30 – 11.50: Paus
11.50 – 13.00: Forskningssamverkan? Hur går vi vidare? Behövs det och vill vi det?

Initiativet mottogs mycket positivt. Nästan 60 deltagare från hela landet slöt upp under två dagars diskussioner (länk till minnesanteckningar).

Mötesarrangörer

Mötet arrangerades av Eva-Carin Gerö (Stockholm), Ingmar Söhrman (Göteborg), och Henrik Williams (Uppsala). Riksbankens jubileumsfond gav ett generöst bidrag som täckte lokalhyror, viss förtäring samt rese- och logikostnader för tillresande utanför närregionen.

Annonser