Vilka är vi?

Nätverket för språkhistoriker är en frivillig sammanslutning av lärare och forskare i språkhistoria/historisk lingvistik vid svenska universitet och högskolor. Syftet med nätverket är att på olika sätt befrämja språkhistorisk utbildning och forskning i Sverige.

Nätverket är i sin nuvarande form en informell sammanslutning. Vid vårt senaste möte i Göteborg 2013 bildades tre arbetsgrupper som arbetar med nätverkets framtida organisation, hemsida och idéer kring ett gemensamt bokprojekt. Kontakta gärna de sammankallande i arbetsgrupperna om du har synpunkter på nätverkets framtida initiativ.

Nätverkets organisation

Arbetsgruppen arbetar med att formulera ideologi, program, stadgar för nätverket, och funderar även på namn och logotyp.
Ingmar Söhrman (sammankallande), Jenny Larsson, Rut Boström, Per Löfstrand, Gerd Carling, Catarina Röjder.

Bokprojekt

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram koncept/struktur till en svenskspråkig bok om språkhistoria.
Mats Mobärg (sammankallande), Antoaneta Granberg, Catarina Röjder, Ingmar Söhrman.

Hemsida

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en hemsida, mejllista och Facebookgrupp.
Evie Coussé (sammankallande), Per Ambrosiani, Christine Watson, Andreas Nordin.

Kontakta hemsideadminstratör Evie Coussé via nedanstående formulär.

Annonser