Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från nätverksmötet i Umeå finns nu att ladda ned (se https://sprakhist.net/moten/2014-2/). Tack alla som bidrog till diskussionen!

Annonser