Programmet uppdaterat

Programmet för nätverksmötet har nu uppdaterats med uppgifter om presentationer och presentatörer, se https://sprakhist.net/moten/2014-2/!

Annonser