Nätverksmöte i Umeå 23–24 oktober 2014

Välkomna till det fjärde mötet med det nationella nätverket för språkhistoriker. Mötet kommer att äga rum på Umeå universitet den 23–24 oktober 2014. Vi börjar efter lunch torsdagen den 23 och avslutar programmet mitt på dagen fredagen den 24 oktober.

Programmet är tänkt att fokusera på tre teman: språkhistoria och kultur, språkhistoriska metoder (teoretiska och praktiska), samt webbaserade undervisningsmetoder, och vi håller nu på att kontakta lämpliga kolleger som ska kunna bidra med kortare presentationer och/eller diskussionsinledningar: förslag mottages tacksamt!

Utöver det ämnesinriktade programmet kommer vi också att avsätta tid för organisatoriska frågor, där vi kommer att bygga vidare på resultaten av diskussionerna vid det senaste mötet, i Göteborg i maj 2013.

Under våren kommer vi att sätta upp en webbsida med löpande information om planeringen, men det går redan nu bra att anmäla preliminärt deltagande via epost till Bettina Jobin (bettina.jobin@tyska.umu.se).

Varmt välkomna till Umeå, europeisk kulturhuvudstad 2014!

Per Ambrosiani

för organisationsgruppen bestående av:
Anders Steinvall • anders.steinvall@engelska.umu.se
Bettina Jobin • bettina.jobin@tyska.umu.se
Per Ambrosiani • per.ambrosiani@ryska.umu.se
Per Löfstrand • per.lofstrand@spanska.umu.se

Annonser